Fagligt grundlag

Vi arbejder ud fra nedenstående værdier og alle tager udgangspunkt i, at tryghed og tillid er tilstede for alle.

Respekt og empati: 
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og virkelighed. Vi er bevidste om, at det kan være nødvendigt at "træde et skridt tilbage" for ikke, at overskride den enkeltes personlige grænser

 • Vi er nærværende og giver os tid til den enkelte
 • Vi er bevidste om vores rutiner og giver dem jævnligt et tjek

Ansvar: 
Vi ser muligheder frem for begrænsninger

 • Vi forpligter os til, at deltage i beboernes hverdag
 • Vi er beboernes advokater

Omsorg: 
Vi bestræber os på, at støtte og vejlede beboerne ifht. fysiske og psykiske behov, med respekt for den enkeltes integritet

 • Vi giver individuel hjælp til personlig hygiejne
 • Vi lytter, ser og spørger ind til, når behovet for hjælp opstår og vi handler på det
 • Vi yder hjælp til opbygning og vedligeholdelse af sociale relationer

Medbestemmelse: 
Vores pædagogiske praksis tilrettes således, at beboerne tilbydes maksimal indflydelse

 • Vi lytter til beboernes ønsker og guider dem til muligheder
 • Vi overlader så mange beslutninger til beboerne som de magter

Ligeværdige relationer: 
Vi er alle værdifulde

 • Vi anerkender den asymmetriske relation og møder beboeren med udgangspunkt i dennes personlighed, kunnen og behov
 • Vi respekterer alles ret til egne meninger, følelser og drømme

Refleksion: 
Vi stiller spørgsmål til egen og andres praksis, for hele tiden at udvikle os selv og hinanden

 • Vi bruger aktiv lytning og feed back
 • Vi bruger faglig/kollegial supervision
 • Vi sætter fokus på pædagogisk arbejde på temadage og kurser

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk