Frivillighed

Bliv frivillig i De Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning.

Har du lyst til at være det positive islæt i et andet menneskes hverdag?

Som frivillig kan du være med til at gøre en værdifuld indsats for borgerne på botilbuddet Bramsnæsvig og/eller i Bofællesskaberne. Samtidig får du mulighed for at være en del af et inkluderende fagligt fællesskab.

Opgaverne som frivillig kan f.eks. inkludere:

  • Hygge, gå-og køreture (evt. sammen med din hund), oplæsning, indkøbsture
  • Hjælp i køkkenet med praktiske gøremål
  • Hjælp til at arrangere og afholde arrangementer i husene (f.eks. danseaftener, loppemarkeder, banko)
  • Hjælp til udsmykning af husene i forbindelse med højtider/årstider
  • Musikfrivillige, som kommer og glæder borgerne med at spille og synge sammen med dem
  • Cykelture
  • Stolegymnastik/gymnastik

Du kan læse mere om det at være frivillig i vores Frivilligpolitik.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig kan du kontakte vores frivilligkoordinator.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk