Hvad tilbyder vi?

Vi er et aktivt bofællesskab, hvor beboerne indgår i et fællesskab og deltager i dagligdagens gøremål.

Vi tilbyder fuld forplejning og har en kostpolitik hvor der lægges vægt på økologi og sund kost.

Beboerne har medindflydelse på den månedlige madplan og de får støtte og vejledning til arbejdet i køkkenet.

Vi støtter beboerne i at opretholde en struktureret hverdag med skole, arbejde og fritid.

Vi tilbyder beboerne en ugentlig hjemmedag, hvor huslige og praktiske gøremål klares.

Vi er et bofællesskab med traditioner, hvor vi følger årets gang.

Vi arrangerer ture og aktiviteter i og uden for huset.

Der bliver afholdt beboermøder i de enkelte huse i bofællesskabet.

Vi har et aktivt fælles beboerråd.

Der afholdes fælles Caféaftener i bofællesskaberne 8 gange om året.

Vi tilbyder et engageret og veluddannet personale.

Links:

Befordring af beboere for private ture i busser tilhørende botilbuddet.

Serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse i botilbud Lejre kommune.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse for beboere på døgntilbud under ferie.

Døgntakst

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk