Hvad tilbyder vi?

Vi er et aktivt bofællesskab, hvor beboerne indgår i et fællesskab og deltager i de daglige gøremål.

Vi tilbyder fuld forplejning og har en kostpolitik hvor der lægges vægt på økologi og sund kost.

Beboerne har medindflydelse på den månedlige madplan og de får støtte og vejledning til arbejdet i køkkenet.

Vi støtter beboerne til et aktivt og selvstændigt liv, hvor de opretholder en struktureret hverdag med skole, arbejde og fritid.

Vi tilbyder beboerne hjemmedage, med støtte til bl.a. ADL-træning, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Vi er et bofællesskab med traditioner, hvor vi følger årets gang.

Vi arrangerer ture og aktiviteter i og uden for huset.

Der bliver afholdt beboermøder i de enkelte huse i bofællesskabet.

Vi har et aktivt fælles beboerråd.

Der afholdes fælles Caféaftener i bofællesskaberne 8 gange om året.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau hos de ansatte.

Links:

Befordring af beboere for private ture i busser tilhørende botilbuddet.

Serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse i botilbud Lejre kommune.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse for beboere på døgntilbud under ferie.

Døgntakst

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk