Pædagogik

Vi arbejder ud fra en anerkendende, neuropædagogisk løsningsfokuseret tilgang. I vores indsats er principperne omkring Low arousal og stresshåndtering centrale punkter.

I arbejdet med beboerne, ser vi på det der virker – for beboeren, kollegaen og en selv – og lader det være inspiration til bedre løsninger. Det er centralt for os at tænke muligheder i stedet for begrænsninger. På den måde sikrer vi medinddragelse og selvbestemmelse, også for dem som har svært ved aktivt selv at handle og formulere sig omkring dette. Vi tror på, at denne tilgang giver plads til, beboerens individuelle behov for at tage ansvar for eget liv i den udstrækning de evner det.

For at sikre, at vi får skabt god faglig sammenhængskraft og forståelse og for at sikre at vi tager udgangspunkt i det hele menneske, arbejder vi teambaseret.  Ud fra samme perspektiv, prioriterer vi ligeledes at uddanne os sammen i forhold til det pædagogiske felt.  Alle fastansatte har på den måde været på hhv. uddannelses og kursusforløb i Neuropædagogik i 2018, 19 og 20. Der vil løbende bygges på for kompetenceudvikling og nye medarbejdere vil få det grundlæggende kursus for neuropædagogik.

Til at udvikle den enkelte ansattes øvrige kompetencer bliver der, efter behov, planlagt kurser i eksempelvis medicinhåndtering, førstehjælp, forflytning og hygiejne. Kompetenceudviklingen tilpasses løbende med henblik på, at oparbejde en faglig tilgang, som videst muligt kan understøtte den enkelte beboers behov, evner og muligheder.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk