Pædagogik

Vi arbejder ud fra en anderkendende tilgang til beboerne. Alle bliver behandlet ens ud fra bofællesskabernes overordnede rammer og pædagogiske vision, samt individuelt ud fra den enkeltes kompetencer, værdier, normer og udviklingsmuligheder

Beboerne inddrages, i den udstrækning det er muligt, i de daglige opgaver og funktioner vedrørende egen person og bolig.

Den pædagogiske støtte til det praktiske arbejde foregår i et tryghedsskabende miljø, hvor krav stilles med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og interesser.

Der udarbejdes pædagogiske handleplaner på alle beboere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk