Tilsynsrapporter

Der gennemføres årligt et anmeldt tilsyn på botilbud for voksne i Lejre Kommune. Der kan i særlige situationer ske uanmeldte tilsyn, hvis det skønnes nødvendigt. Formålet med tilsynet er, at tilse om indholdet og udførelsen af arbejdet lever op til Servicelovens intentioner.

Tilsynsrapporterne er tilgængelige via link:

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2016

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport 2018

Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport 2020